V šolskem letu 2022/23 se bodo učenci 6. in 7. razredov OŠ pomerili v tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Za to pristojen odbor je izbral književno delo, in sicer zbirko pesmi Ferija Lainščka s pomenljivim naslovom Ne: pesmi. Lainščka, v delih katerega pogosto občutimo melos prekmurskih ravnic, sicer poznamo bolj kot prozaista, uveljavil pa se je tudi kot dramatik in scenarist. Pred leti so učenci prav tako v okviru tekmovanja za Cankarjevo priznanje brali njegov fantastični otroški roman Velecirkus Argo.

Izbor pesniške zbirke Ne: pesmi ni presenetljiv, saj odraža primernost branja za odraščajočo mladež tako z dokaj preprosto zgradbo pesmi kot tudi z aktualno temo negiranja vsega, kar najstnikom ni po godu. Predvsem občutljivo pa je raznoliko občutenje prvih resnejših simpatij oz. ljubezni. Zbirka je dosegla odmev v slovenskem književnem prostoru, namenjenemu predvsem mladini, s kar dvema  nominacijama leta 2019; in sicer za desetnico (tj. slovenska literarna nagrada za otroško in mladinsko književnost) in večernico (slovenska književna nagrada za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta). Pesmi spremljajo domišljijske ilustracije, vezane na tekstovni kontekst, njihova avtorica pa je Nana Homovec.

Zbirka NE, pesmi

Zbirka obsega 31 pesmi krajših pesmi, ki že v naslovih opredeljujejo glavno misel, tj. negiranje vsega odvečnega, vsega, kar odraščajoče otroke teži, jih skrbi in zavira v coni relativne čustvene varnosti, ki so je bili vajeni do tedaj (npr. naslovi pesmi: Ne beri, Proti, Nočem, Ne morem, Ni res, Ne maram, Ne vprašaj). Uvodna pesem z naslovom ne Beri nagovori mladega bralca in mu odsvetuje branje pesmi, če jih mora brati pod prisilo. S tem najbrž bralstvo pridobi na svojo stran, saj je ravno ta ciljna publika sita priganjanja in dejavnosti, ki je niti malo ne zanima.

Sledijo pesmi, ki se navezujejo na tegobe v povezavi s šolanjem, kot so prezgodnje vstajanje (Spim), mukotrpnost šolske rutine (Okoli, Proti), opravljanje šolskih zadolžitev oz. nalog (Zagata), odvečnost nasvetov glede učenja (Nasveti), upad motivacije (Brez veze, Počivam, Zmaga, Nočem, Ne morem), samospraševanje glede obstoječih pravil in norm (Krila), nezaupljivost in želja po samoti (Teta, Samota), iskanje vrednost (Ocene, Grdoba, Maska, Grafit, Ajša, Moja hiša), brezbrižnost (Oprosti), ljubezen (Oslovska, Kuharska, Žaba, Ni res, Pogledi, Ne maram, Ne vprašaj, Sanje), obremenjenost z videzom (Faca. Cikel se konča s pesmijo Konec.

Ne, pesmi

Prvoosebni izpovedovalec je učenec, ki stoji pred razpotjem. Čaka ga ogromno sprememb, dolžnosti in razočaranj. Postavlja si nov vrednostni sistem, kjer šola izgublja svoj primat. Težko skriva svoje vzplamtelo čustvovanje, tako pozitivno (do Polone) kot negativno (do Petra). Odveč so mu nasveti, kako opraviti s šolo, prigovarjanja o zaupljivosti, saj ve, da mora vse rešiti sam. Prikazan t. i. šolski primer najstniškega sveta, ki razen težav s simpatijo in s šolo drugih, večjih nima. Pesmi brez zapletene metaforike in zaguljenih slogovnih sredstev bodo s svojo vsebinsko svežino, kratkostjo in dokaj tradicionalno zgradbo (štirivrstičnice) mladim bralcem omogočale tudi lažje poistovetenje z izpovedovalcem in iskanjem rešitev zanj (ter s tem tudi zase).

Share: